מידע מקצועי

עריכת הסכם מייסדים


החלטתם להקים חברה? בין המסמכים החשובים בעניין זה הם הסכם המייסדים ותקנון החברה הבאים להשלים האחד את השני. הסכם המייסדים, אשר נערך בין השותפים והיזמים בחברה, וכן תקנון החברה שהינו הסכם בין החברה ובין בעלי מניותיה וכן בין בעלי המניות עצמם, המייסדים ובעלי מניות עתידיים. במסגרת הסכם המייסדים ייקבעו הצדדים את אופן השקעת כל צד בחברה שתוקם (בין אם השקעה בהון ובין אם השקעה בעבודה ופיתוח), ההון שיושקע בחברה ומה אם יידרש הון נוסף לחברה ובעיקר, ההסכם יהיה כזה שצופה פני עתיד – יקבעו דרכי פתרון לחילוקי דיעות ו/או סכסוכים שעשויים להתגלע במהלך ניהול העסקים של החברה וכן ייקבעו מנגנוני העברת מניות ו/או אופן יציאת שותף מהחברה ו/או כניסת משקיע. כל משקיע שייכנס לחברה יהיה כפוף לתקנון החברה אשר מסדיר, בין היתר, את אופן ניהול ישיבות ההנהלה בחברה, אופי קבלת החלטות בחברה (אילו החלטות יתקבלו ברוב ואילו החלטות יתקבלו פה אחד) וכיוב'.

הסכם מייסדים שנערך עבור חברה אחת, לא יכול לשמש חברה אחרת. לא מדובר בפורמט אחיד, אלא כל הסכם ייתפר לפי מידותיהם של המייסדים עצמם ואופי החברה שתוקם, לא כל מנגנון העברת מניות שמתאים עבור מייסדים אחדים, יתאים עבור מייסדים אחרים. לכן, חשוב מאוד להיוועץ עם עורכי דין המתמחים בתחום.

#הסכמים #דיניחברות

  מאמרים אחרונים
חפש לפי נושא  
No tags yet.

אני כאן לשירותכם!  |  04-8440808  |  054-569-6993  |  

עקבו אחריי בפייסבוק!