מידע מקצועי

תיקון צו רישום בית משותף


לקוחות יקרים רק ביקשו למחזר משכנתא. במסגרת הליך מחזור המשכנתא, הגיע שמאי מטעם הבנק לדירתם, שהינה חלק מבית משותף בין 3 דירות, לצורך הערכת הנכס. אז התברר כי המצב בשטח אינו תואם את תשריט הבית המשותף וכי בשגגה, הוחלפו בתשריט הבית המשותף הן סימון תתי החלקות של הדירות והן השטחים שנרשמו על כל דירה. בכפוף להתחייבות הלקוחות כלפי הבנק לפעול לתיקון צו רישום הבית המשותף בלשכת רישום המקרקעין, הסכים הבנק להעמיד ללקוחותינו הלוואה מובטחת במשכנתא. אז החלה המלאכה המרובה: עריכת תשריט מתוקן, החתמת דיירים על תצהירים לפיהם הם מסכימים לתיקון, קבלת הסכמת הבנקים השונים של הדיירים לטובתם רשומה משכנתא, השגת אישורי מיסים ורק אז הגשת בקשה לתיקון צו רישום בית משותף למפקח על רישום המקרקעין (ובא לציון גואל )

#משכנתא #הסכמים

  מאמרים אחרונים
חפש לפי נושא  
No tags yet.

אני כאן לשירותכם!  |  04-8440808  |  054-569-6993  |  

עקבו אחריי בפייסבוק!