מידע מקצועי

רוצים להקים עסק בשותפות? פעלו נכון!

כששני בני אדם או יותר מעוניינים להקים יחד עסק, ישנן מספר דרכים בהם יוכלו לפעול יחד לצורך הקמת העסק: באמצעות שותפות רשומה או שאינה רשומה או באמצעות חברה. כמו תמיד, כשיש יותר מצד אחד, לא משנה באיזו דרך יבחרו הצדדים להקים את העסק, המוטו שלי, הוא: הסכם. הסכם. הסכם. הסכם בין השותפים/המייסדים. כל התקשרות צריכה להיות מעוגנת בהסכם אשר יגדיר את אופן ההתקשרות, תנאיה, תרומתו של כל צד לעסק ויהיה עלינו גם לתת את הדעת לשאלה כיצד, בבוא היום תבוא השותפות או החברה לסיומה, אם וכאשר...

ככל שצדדים בחרו לפעול באמצעות חברה, קורה שבמסגרת ההכנות לעריכת הסכם מייסדים, הצדדים אינם מבינים מה ההבדל בין סמכויות הדירקטוריון בניהול החברה ובין סמכויות המנכ"ל בניהול החברה. אז מעבר לעובדה שמנכ"ל החברה ממונה על ידי הדירקטוריון, אני מסבירה בקווים כלליים ביותר, כי הדירקטוריון הוא אשר יגדיר את היעדים לטווח הארוך (בהתאם לחזון שגיבשה החברה), יגדיר את היעדים לטווח הקצר ואלה יועברו למנכ"ל החברה לביצוע.

למה חשוב לערוך הסכם

מטרתו של ההסכם היא להביא לידי ביטוי ולעגן את רצונות הצדדים המתקשרים בעסקה וכך גם יפורש ההסכם על ידי בית המשפט, ככל שיידרש לכך – על פי אומד דעת הצדדים. מקום בו הסכם אינו מנוסח בלשון ברורה דיה, יהיה על כל צד להוכיח מה היה רצונו ומה היתה כוונתו עת חתם על ההסכם.

לעריכת הסכם חשיבות מהמעלה הראשונה. מטרת החוזה היא לעגן את ההסכמות שבין הצדדים לעסקה באופן ברור ביותר, לצפות סיטואציות שעשויות להתעורר במשך ההתקשרות ולהשיא מראש פתרונות לאותן סיטואציות, כבר במסגרת ההסכם. להסכמים חשיבות הן בהיבט הכלכלי שכן, תכנון מבטיח תועלת כלכלית, הן בהיבט החברתי שכן, כיבוד הסכמים הינו תנאי לחברה מתוקנת, והן בהיבט של ציפייה והסתמכות של צדדים לעסקה שמתכננים מראש את תנאי העסקה ויודעים למה לצפות וכיצד להיערך.

#הסכמים #שותפות

  מאמרים אחרונים
חפש לפי נושא  
No tags yet.

אני כאן לשירותכם!  |  04-8440808  |  054-569-6993  |  

עקבו אחריי בפייסבוק!