מידע מקצועי

הטרדה מינית במקום העבודה


לקוחת משרדנו זומנה לשימוע לפני פיטורים לאחר שהתלוננה על הטרדה מינית במקום העבודה. כידוע, לעובד זכות להגיע לשימוע מלווה בעורך דין. כך, במסגרת השימוע, הוכחנו לנציגי החברה המעסיקה כי החברה עברה על חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998 בצורה בוטה לאחר שזו, בניגוד לדין, לא פעלה למניעת ההטרדות מיד לאחר שדווח לה לראשונה על כך - לא קבעה נהלים ברורים המנחים את העובדים כיצד עליהם לנהוג במקרה של הטרדה מינית במקום העבודה, לא הודיעה לעובדים מי הממונה על בירור הטרדות מיניות במקום העבודה ולא תלתה נהלים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה.

בסופו של יום, לאחר שהובהר לחברה המעסיקה כי היא אחראית ישירה לנזקים שנגרמו לעובדת בגין מחדלי המעסיקה, החליטה האחרונה כי העובדת תמשיך בעבודתה וכי נציג המעסיקה אשר לא פעל בזמן אמת להפסיק את ההטרדות למרות שדווח לו על ידי העובדת על כך, יפוטר.

לידיעתכם, על פי חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח – 1998, עובד/ת שהוטרד/ה מינית במקום העבודה, בנסיבות בהן המעביד נהג בניגוד לחוק זה, זכאי לפיצוי שלא יעלה על 120,000 ₪, ללא הוכחת נזק.

זקוקה לייעוץ? - אני כאן!

עו"ד סיון זילברמן || נייד: 054-569-6993


  מאמרים אחרונים
חפש לפי נושא  
No tags yet.

אני כאן לשירותכם!  |  04-8440808  |  054-569-6993  |  

עקבו אחריי בפייסבוק!